→ foto gallerij → download brochure

Volledig aanbod

Particulieren, camping/recreatiebedrijven, en aannemersbedrijven in de cultuurtechniek zijn dan ook de klanten voor wie ‘’Jasper den Ouden Buitenruimte’’ een partner kan zijn in het terrein beheer.

Ook voor de particulier die in het bezit is van hobbydieren kan ‘’Jasper den Ouden Buitenruimte’’ een breed scala aan afrasteringen aanbieden, om zo samen met "Jasper de Ouden Buitenruimte’’ definitief een einde te maken aan het weglopen van u dieren.


Landschapsbeheer

Ook (semi)overheidsinstellingen zoals waterschappen, en recreatieschappen zijn instanties die ‘’Jasper den Ouden Buitenruimte’’ van dienst wil zijn in hetterreinbeheer.

Het gaat in die gevallen vaak om:

 • Maaien
  rondom objecten in recreatieterreinen en (wegbermen)

 • Opkronen
  van bomen m.b.v. stokzaag

 • Verkeerssnoei
  langs wegen en paden

 • Weghalen
  en opruimen van (omgewaaide) bomen

 • Opschonen
  van sloten op moeilijk bereikbare plaatsen

 • Handmatig verwijderen
  van waternagel

 • Open maken
  van dichtgegroeide sloten

 • Leveren, plaatsen, en herstellen
  van afrasteringen


Recreatie

 • Opschonen van sloten

 • Snoeien
  - hagen
  - bomen
  - andere beplanting
 • Leveren, en Plaatsen
  - speeltoestellen
  - zandbakken
  - allerhande houten
  - kunststof objecten
  - informatieborden
  - naamborden picknicksets
  - blokhutten

 • Realiseren
  - kastanjehouten (dieren)verblijven
  - afrasteringen
  - voerkribben
  - hekdeuren
  - overkappingen
  - enzovoorts

 • Realiseren en herstellen
  - bestratingen
  - halfverhardingen
  - plaatsen van prullenbakken
  - plaatsen andere objecten.

 • Onderhoud
  - gazons
  - verticuteren
  - draineren
  - opnieuw inzaaien
  - enzovoorts

 • Vervangen
  - beplanting
  - (her)indeling perceeloppervlakten


Particulieren

Particulieren die alleen maar van hun tuin willen genieten, en het onderhoud liever aan de hovenier overlaten,